Có 1 kết quả:

bạch điến phong

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh ngoài da, da lan từng mảng trắng. § Cũng gọi là “bạch ban” 白斑.