Có 1 kết quả:

bạch mi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lông mày trắng. Yên ông thần, là ông tổ nghề bán phấn buôn hương — Tên một loài chim hót hay, trên mắt có lông trắng như lông mày ( cychloselis sibiricus ).

Một số bài thơ có sử dụng