Có 1 kết quả:

bạch thược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Rễ của cây thược dược phơi khô chế thành thuốc, thứ vàng nhạt gọi là “xích thược” 赤芍, thứ trắng gọi là “bạch thược” 白芍.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cây, cũng là tên vị thuốc Bắc.