Có 1 kết quả:

bạch vân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mây trắng. § Ông “Địch Nhân Kiệt” 狄仁傑 đời Đường, đi xa, nhìn đám mây trắng từ núi “Thái Hàng” 太行 nhớ song thân mà nói rằng quê ta ở dưới kia kìa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mây trắng. Hiệu của Nguyễn Bỉnh Khiêm đời Mạc là Bạch Vân cư sĩ.

Một số bài thơ có sử dụng