Có 1 kết quả:

bạch phát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc trắng. Chỉ tuổi già. Bài hát Có gặp người cũ của Dương Khuê có câu: » Cười cười nói nói thẹn thùng, mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại «.

Một số bài thơ có sử dụng