Có 1 kết quả:

bạch lộ

1/1

bạch lộ

giản thể

Từ điển phổ thông

con cò trắng