Có 1 kết quả:

ích điểu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài chim có lợi cho người ( ăn sâu bọ ).