Có 1 kết quả:

thịnh nộ

1/1

thịnh nộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thịnh nộ, nổi giận, nổi cáu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận dữ lắm.

Một số bài thơ có sử dụng