Có 1 kết quả:

thịnh trị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn tốt đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng