Có 1 kết quả:

thịnh soạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bữa ăn, bữa tiệc lớn, nhiều đồ ăn ngon.