Có 1 kết quả:

phúc hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn ở tốt đẹp và được hưởng nhiều may mắn tốt lành. Truyện Hoa Tiên có câu: » Phồn hoa bõ lúc truân chiên. Đã dày phúc hậu lai bền hiển vinh « — Ta còn chỉ khuôn mặt đầy đặn hiền lành.