Có 1 kết quả:

phúc thọ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đông con và sống lâu. Hai trong Tam đa. Xem thêm Phúc lộc 福祿.