Có 1 kết quả:

phúc ấm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều may mắn tốt lành con cháu được hưởng, do công ơn ông cha để lại.

Một số bài thơ có sử dụng