Có 1 kết quả:

phúc tinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì sao tốt, đem lại may mắn — Chỉ người đem lại may mắn cho mình — Nhất lộ phúc tinh, vạn gia Phật sinh. » Từ ngày trọng lị đến giờ, một đường sao phúc, muôn nhà Phật sinh «. ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng