Có 1 kết quả:

phúc trạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ơn trời đất ban cho nhiều điều may mắn tốt lành — Như phúc ấm 福廕. » Cứ xem phúc trạch nhà ta «. ( Quan âm thị kính ).