Có 1 kết quả:

phúc điền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thửa ruộng trồng may mắn tốt lành. Tiếng nhà Phật, chỉ sự cung dưỡng Phật và đối xử tốt với mọi người, sau sẽ được hưởng may mắn tốt lành ( cũng như gieo may mắn tốt lành vào ruộng để sau được hưởng vậy ).

Một số bài thơ có sử dụng