Có 1 kết quả:

hồng hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông lớn nhất ở bắc phần Việt Nam ( Fleuve Rouge ).

Một số bài thơ có sử dụng