Có 1 kết quả:

cảo y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Áo trắng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo trắng.

Một số bài thơ có sử dụng