Có 1 kết quả:

túng dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông thả lòng ham muốn.

Một số bài thơ có sử dụng