Có 1 kết quả:

anh túc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây ra hoa mùa hè, màu đỏ, tím, trắng..., trong hạt có nhựa dùng để làm nha phiến (Papaver somniferum).