Có 1 kết quả:

vũ y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo lạnh làm bằng lông chim. Cung oán ngâm khúc : » Trải vách quế gió vàng hiu hắt, Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng « — Ta cũng gọi là áo vũ.

Một số bài thơ có sử dụng