Có 1 kết quả:

bào tử

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Hạt phấn nhỏ trong hoa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạt phấn nhỏ trong bông hoa ( spooe ).