Có 1 kết quả:

bào y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhau của trẻ, còn gọi là Thai bàn ( placenta ).