Có 1 kết quả:

cựu kim sơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên thành phố, ở bờ biển phía tây “Mĩ Quốc” 美國, trên bờ “Thái Bình Dương” 太平洋, tức thành phố “San Francisco”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thành phố, ở bờ biển phía tây Hoa Kì, trên bờ Thái Bình Dương, tức thành phố San Francisco.