Có 1 kết quả:

bạc cụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Món ăn sơ sài đơn bạc, không thịnh soạn.
2. Chuẩn bị sơ sài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ vật mỏng manh.

Một số bài thơ có sử dụng