Có 1 kết quả:

bạc nhược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Yếu đuối.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yếu đuối, không còn sức lực gì.