Có 1 kết quả:

bạc đãi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đãi ngộ không được trọng hậu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đối xử xấu xa hờ hững.