Có 1 kết quả:

bạc điền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ruộng xấu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng xấu.

Một số bài thơ có sử dụng