Có 1 kết quả:

bạc hà

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Tên thứ cây có mùi thơm hắc, dùng làm vị thuốc được (menthe, mentha arvensis).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thứ cây có mùi thơm hắc, dùng làm vị thuốc được ( menthe, mentha arvensis ).