Có 1 kết quả:

bạc táng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chôn cất sơ sài.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chôn cất sơ sài.