Có 1 kết quả:

bạc vân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mây mỏng. Chỉ sự không vững bền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áng mây mỏng. Chỉ sự không vững bền.

Một số bài thơ có sử dụng