Có 1 kết quả:

loa thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên gọi thành Cổ loa, kinh đô của An Dương Vương thời cổ nước ta, thuộc tỉnh Vĩnh Yên ngày nay. Tương truyền thành này được kiến trúc theo hình xoáy trôn ốc, do đó mới có tên Loa thành.

Một số bài thơ có sử dụng