Có 1 kết quả:

hành khất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi ăn xin từ nơi này sang nơi khác.