Có 1 kết quả:

y bát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo cà sa và dụng cụ đựng đồ ăn của tu sĩ đạo Phật. Tượng trưng cho giáo lí nhà Phật.