Có 1 kết quả:

suy thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời buổi sa sút, kém cỏi.

Một số bài thơ có sử dụng