Có 1 kết quả:

suy nhược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yếu đuối — Hèn kém.

Một số bài thơ có sử dụng