Có 1 kết quả:

suy kiệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sút kém, khô cạn hết.