Có 1 kết quả:

bị y

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái áo thụng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo thụng.