Có 1 kết quả:

phức lợi tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lãi kép. Vốn sinh lãi, rồi phần lãi lại sinh lãi nữa, cứ thế chồng chất lên.