Có 1 kết quả:

chẩn sở

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nơi khám và chữa bệnh (y viện nhỏ, do bác sĩ tư nhân đảm nhiệm). § Cũng gọi là “chẩn liệu sở” 診療所.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi chữa bệnh.