Có 1 kết quả:

tư bản

1/1

tư bản

giản thể

Từ điển phổ thông

tư bản, vốn