Có 1 kết quả:

lộ tuyến

1/1

lộ tuyến

giản thể

Từ điển phổ thông

(giao thông) đường bộ