Có 1 kết quả:

xước viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cao xa.