Có 1 kết quả:

quá sơn pháo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Súng lớn bắn qua núi. Súng cối.