Có 1 kết quả:

bưu điện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bưu chính hoặc điện tín.