Có 1 kết quả:

oa lô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nồi súp de ( Chaudière ), tức bộ phận đun nước sôi, để lấy sức mạnh hơi nước mà chạy máy.