Có 1 kết quả:

điện quang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ánh sáng điện, tia điện.

Một số bài thơ có sử dụng