Có 1 kết quả:

điện khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ điện, các dụng cụ về điện.