Có 1 kết quả:

điện đăng

1/1

điện đăng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đèn điện

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đèn điện.

Một số bài thơ có sử dụng