Có 1 kết quả:

điện tuyến

1/1

điện tuyến

phồn thể

Từ điển phổ thông

dây điện

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dây điện.